Žádost o dočasný pobyt

Vážená paní ředitelko,

Žádáme Vás tímto o povolení dočasného pobytu dítěte ……...............
jméno
u (matky,otce,babičky,tety,hostitelské rodiny) …………………………………....
jméno
bytem ………………………………………………………………………………………………….......

a to v době od ……………………………… . do …………………………..

V ……………......                                Dne ………………........


Děkuji
S pozdravem
Adresa žadatele a podpis


Žádost je nutno zaslat ředitelce DD s dostatečným předstihem (tj. nejméně 14 dnů před požadovaným termínem návštěvy !).