Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a GDPR je nové nařízení EU, které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018.
Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti.
Nová směrnice přináší obrovské restrikce, regulace a povinnosti při práci s osobními údaji pro všechny organizace bez výjimky.

  • Směrnice DD a ŠJ Lichnov pro ochranu osobních údajů - ke stažení zde.
  • Ochrana osobní údajů v zařízení - ke stažení zde.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701
Image